Netværkssamarbejde

FokusFamilie består udover to faste ansatte af et ganske omfattende netværk af private aktører. Vi har overblik og samarbejde med de aktører, som befinder sig i landet og trækker andre ind efter behov.

Alle som ansættes fast, eller midlertidigt hos FokusFamilie, er uddannede indenfor området og har relevante overbygningsuddannelser, samt omfattende erfaring. Alle har et systemisk/anerkendende menneskesyn.     

Ansatte hos FokusFamilie

 

Socialrådgiver / Systemisk familiekonsulent

Anja er FokusFamilies hjerte. Det e Anja, som forestår al rådgivningsarbejde og alle §50 undersøgelser. Hun uddannet socialrådgiver og familiekonsulent. Hun har 21 års erfaring med familiebehandlingsarbejde. Herunder erfaring med misbrug, psykisk sygdom og vold i hjemmet. Anja er specialiseret i sensitive, angste og udadreagerende børn.

Uddannelser: Socialrådgiver, mediedesigner, familiekonsulent

Kurser: Sansemotorik, Ledelse, Assertion, Forandringsteori, Tilknytningsforstyrrelser, Interventionsværktøjer ved Kari Killen

 

Stresscoach

Storm er fast tilknyttet hos FokusFamilie. Han har jævnligt samtaler med pressede fædre eller unge drenge. Han er uddannet stresscoach og organisatorisk coach. Han er specialiseret i mandlige reaktionsmønstre. Han har erfaring med rådgivning, foredrag, kurser til unge og voksne. Han har arbejdet med udsatte unge og større skolebørn.

Uddannelser: Klassisk Filolog, Stresscoach, Organisatorisk coach

 

 

Vi har desuden et omfattende netværk, der betyder at vi kan hente folk ind udefra til opgaver vi ikke selv kan løse. Herunder konsulenter indenfor theraplay, ergoterapi og motorikvejledning, samt pædagoger med blandt andet speciale i misbrug og inklusionsbørn.    

Vi har hovedkontor i Maribo på Lolland

 

Men vi har mange kontakter og lejer/låner derfor lokaler forskellige steder i landet. Derfor har vi mulighed for at undervise og lave familiebehandling i store dele af landet. Hos de fleste familier mødes vi dog i hjemmet.