Jeg arbejder altid anerkendende. Det betyder at jeres måde at leve på kan være lige så god som min. Jeg tager altid udgangspunkt i JERES måde at være familie på, frem for at blive generaliserende.

 

Anerkendende i FokusFamilies øjne består af elementerne:

 

  1. Systemisk Teori (Relationer og kommunikation)

  2. Tilknytningsteori (Tryg og tillidsfuld opvækst)

  3. Neuroaffektiv udviklingsteori (Viden om børns neurologiske udvikling)

 

Denne opfattelse af det anerkendende sikrer helhedsorientede samtaler, hvor alle aspekter af en families liv kan være relevant. Derfor vil jeg aldrig fokusere på barnet alene, men på alle i familien og i jeres dagligdag. Det kan også være barnets institution.  

 

Jeg adskiller mig fra mange andre familierådgivere ved: 

 

  • At være uafhængig af instanser og samarbejdspartnere. Jeg sætter selv dagsordenen og går ikke på kompromis med fagligheden

  • At være anerkendende i metode og handling. Jeg tror på det jeg gør, og det betyder at det ikke bare er tomme ord, når jeg siger at jeg er anerkendende

  • Jeg tager udgangspunkt i den enkelte families måde at leve på. Derfor er jeg aldrig dømmende eller irettesættende, men kun forklarende og guidende. 

  • Jeg er også uddannet socialrådgiver og kender derfor til kommunernes arbejde. Det betyder at jeg kan forklare deres handlinger og tanker og støtte samarbejdet effektivt.

  • Jeg arbejder systemisk. Det betyder at relationen er det bærende element i mødet med et andet menneske. I den relation indgår jeg også selv og derfor påtager jeg mig selv en stor del af ansvaret for kommunikationen og samarbejdet.

  • Jeg er autentisk - Jeg har selv oplevet meget i livet og har arbejdet med det og fundet løsninger.    

 

Hvorfor FokusFamilie?