Ydelser

Familierådgivning
Familierådgivning er et tilbud til familier, som føler behov for at tale med en professionel. Rådgivningssamtaler kan handle om mange forskellige slags udfordringer, men ofte er det der fylder:

 

- Vrede og afmagt

- Søvnproblemer

- Accept og forståelse af en diagnose

- Skoleproblemer

- Manglende selvværd

- Angst eller depression

 

Barnet er nogle gange med ved rådgivningssamtalerne. Andre gange er det kun forældrene. Det afhænger af en konkret vurdering. 

Familievejledning
Familievejledning er et længerevarende forløb, hvor jeg besøger familien i hjemmet, både mens børnene er der og uden børn, alt afhængig af situationen. Familievejledning er som regel en kommunal ydelse, som er givet i forbindelse med en handleplan. Der kan arbejdes med forskellige problemstillinger, som f.eks.:

- Konflikter i hjemmet

- Madlavning

- At komme ud af døren om morgenen

- Budget

- Sengetidsdiskussioner

- Usikkerhed i forbindelse med forældrerollen

- Samarbejde med myndigheder og institutioner

- Psykiske problemer

- Rådgivning omkring bogstavbørn 

 

Familievejledning foregår altid med dyb respekt for den enkelte familie. 

§54 støtteperson

Det kan være skræmmende og ensomt, hvis dit barn skal anbringes uden for hjemmet. Følelser som vrede, sorg og afmagt kan fylde meget og det kan være svært at være alene om disse følelser. Kommunen skal derfor tilbyde økonomisk tilskud til ansættelse af en §54 støtteperson, som kan lytte, rådgive og støtte i forbindelse med samtaler med socialrådgiver eller plejefamilie. Jeg har et godt kendskab til lovgivning og anbringelse, og kan bevare roen selvom der er store følelser på spil. Målet vil altid være at støtte forældrenes samarbejde med kommune og plejefamilie/institution, samt at vedligeholde en god relation mellem forældre og barn. 

​​

​Støttepersoner som støtter samarbejdet mellem kommune og forældre

Nogle gange kan samarbejdet mellem sagsbehandler og familie gå skævt. En støtteperson er ikke del af 'systemet' og kan derfor ofte få en god kontakt til familien, og dermed støtte samarbejdet. Typiske opgaver kan være at snakke om sagsgangene, gennemgå handleplaner og § 50 undersøgelser med familien. Forberede familien til møder, deltage ved møder, evt. tale med børnene om situationen, så de ikke inddrages unødigt i konflikterne.

 

Overvåget samvær

Jeg tilbyder overvåget/støttet samvær i forbindelse med samvær under en anbringelse.

§50 undersøgelser 

Jeg laver §50 undersøgelser med stor respekt for familien. Vi gør meget ud af at sikre at der kommer så mange oplysninger med, så sagen belyses fra alle vinkler ihenhold til helhedsperspektivet. Derfor afsættes god tid til at tale med familien og børnene, og alle relevante forhold afdækkes. Der indhentes oplysninger fra skole, daginstitution, fritidsordninger, læge eller andre, der kan have bidrag til sagen. §50 undersøgelser udarbejdes altid af uddannede socialrådgivere med relevant overbygningsuddannelse.

 

Familieplejekonsulenter

En familieplejekonsulent laver opfølgning, børnesamtaler og giver rådgivning til familieplejere.